Časté otázky

VÝHODY POUŽÍVANIA NÁDRŽÍ NA DAŽĎOVÚ VODU

 1. Plastové nádrže na dažďovú vodu ROTO sa vyznačujú jednoduchou a nákladovo efektívnou INŠTALÁCIOU, údržbou a čistením.
 2. Používanie týchto nádrží zníži užívanie vody z vodovodného systému a následne UŠETRÍ náklady spojené s poplatkami za verejné služby až do výšky 50 Є mesačne.
 3. Zbieraním dažďovej vody môžete prispieť k OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, keďže používanie pitnej vody sa týmto spôsobom zníži. Tento systém taktiež zdokonaľuje zákazníkovu stratégiu zásobovania vodou a redukuje jeho závislosť na vodovodnom systéme. Nádrže sú navrhnuté hlavne pre využitie v domácnostiach, ktoré nemajú ich vlastné vodovodné prípojky.
 4. ZÁSOBOVANIE VODOU – umožňuje vlastné zásobovanie vodou a pomáha pri zavlažovaní záhrad v období sucha, kedy je zakázané používať vodovodný systém na takéto účely.
 5. MÄKKÁ VODA – dažďová voda je mäkká voda s nízkym obsahom vápnika, ktorý spôsobuje vodný kameň a preto je veľmi vhodná na pranie textílií.
 6. 6DAŽĎOVÁ VODA JE LEPŠIA NA ZAVLAŽOVANIE ZÁHRADY  – dažďová voda je bohatá na živiny a neobsahuje chlór, čo znamená, že je vhodnejšia na polievanie kvetín a rastlín než bežné zavlažovanie z vodovodného systému. 

UŠETRITE AŽ 65 LITROV HODNOTNEJ PITNEJ VODY DENNE

Rovnako ako je to v dnešnej dobe v prípade mnohých iných vecí, aj užívanie vody je ovplyvňované opatreniami prispôsobenými ochrane životného prostredia a znižovaniu nákladov. 
V posledných rokoch sa spotreba vody neustále zvyšuje. Momentálne je priemerná denná spotreba vody 130 litrov na osobu, a to hovoríme o vysokohodnotnej pitnej vode! Iba 2-3% pitnej vody sa používa na varenie alebo pitie.
Napríklad kúpeľom vo vani sa spotrebuje trikrát viac množstva teplej vody ako pri sprchovaní. 

Na 98% našej spotreby vody sa nemusí používať pitná voda
Slovinsko má prebytok vysokokvalitnej pitnej vody. Avšak v 98% prípadoch by naša spotreba  mohla byť pokrytá nepitnou vodou (napr. splachovanie toalety, práčka, zavlažovanie záhrad a zelených plôch, umývanie auta, atď.). Za jediný deň by jeden človek mohol ušetriť až 65 litrov hodnotnej pitnej vody iba tým, že ju nahradí dažďovou vodou. 

ZBIERANIE VODY SI VYŽADUJE:

 1. Plochu na zber vody – strecha alebo prírodná studňa
 2. Zberné potrubie (dažďový žľab) – dažďová voda je zbieraná zo strechy pomocou dažďových žľabov a do zberného potrubia napojeného na nádrž. Zberné potrubie by malo byť dostatočné veľké, aby umožnilo nazbieranej vode prejsť do zachytávača piesku a filtra.
 3. Zachytávač piesku – na zachytenie jemného štrku, listov a piesku
 4. Prívodné potrubie vedúce zo zachytávača piesku do vodnej nádrže
 5. Filter – určuje nákladovo efektívnu údržbu, umožňuje jednoduchý proces čistenia bez vedľajších účinkov. Vyžaduje neustálu a intenzívnu údržbu, aby sa predišlo veľkým stratám vody. Všetka voda tečúca zo strechy do drže by mala byť filtrovaná. Nie je potrebné žiadne dodatočné filtrovanie.
 6. Polyetylénovú nádrž – nádrž môže byť vybavená jemným filtrom, prípojkou, systémom na zabezpečenie proti prelievaniu, sacím systémom a v prípade potreby napájacími potrubiami, ktoré môžu byť použité na viaceré nádrže.

AKO URČÍME VEĽKOSŤ VODNEJ NÁDRŽE?

Záhradníčenie: 2,000 l alebo 3,000 l
Záhradníčenie, umývanie auta a voda na splachovanie: 5,000 l
Záhradníčenie, umývanie auta, voda na splachovanie a práčka: 8,000 l
Záhradníčenie, umývanie auta, voda na splachovanie, práčka a umývačka riadu: 12,000 l
Záhradníčenie, umývanie auta, voda na splachovanie, práčka, umývačka riadu, sprcha: 20,000 l

VEDELI STE?

Dažďová voda môže pokryť všetky potreby domácnosti okrem tých, ktoré sa týkajú pitnej vody alebo prípravy jedla. Vyššie uvedené čísla dokazujú, že domácnosť bude bežne používať v skutočnosti iba 2% pitnej vody na pitie alebo varenie, čo znamená, že pre všetky ďalšie účely sa môže použiť dažďová voda. Dažďovú vodu je možné použiť na záhradníčenie, pranie bielizne, umývanie riadu, umývanie auta, ako vodu na splachovanie, atď.

PRIEMERNÁ DENNÁ SPOTREBA VODY JE 130 LITROV NA OSOBU

Umývanie auta: 3 litre
Varenie/pitie: 3 litre
Kúpanie/sprchovanie: 45 litrov
Umývanie riadu: 7 litrov
Záhradníčenie: 10 litrov
Pranie bielizne: 14 litrov
Voda na splachovanie: 40 litrov
Ostatné upratovanie: 8 litrov

AKO ČISTIŤ VODU Z ODKVAPU, NEŽ SA DOSTANE DO NÁDRŽE?

Do odkvapu umiestnime odkvapový filter (image), ktorý zadrží lístie, piesok, hmyz, atď. a tak do nádrže priteká iba čistá voda.

MÔŽETE NECHAŤ NÁDRŽ VONKU AJ V ZIME?

Nádrž do polovice vyprázdnime, aby v ňom voda nezamrzla.

ZÁSOBY TEPLEJ VODY

Nádrž môže byť vyrábaná v čiernej farbe, voda sa zohrieva v nej. Nádrž umiestnená na streche umožňuje tok vody voľným pádom, (nie je potrebné čerpadlo, voda je teplá a vhodná na sanitárne použitie).

ČISTENIE VODY PRED PRÍTOKOM DO NÁDRŽE

Vodu čistíme ešte pred prítokom do nádrže a to namontovaním filtra pred vstup.
Taktiež netreba zabudnúť na odtok vody, keď sud naplnený vodou.

PRÍTOK VODY DO NÁDRŽE

Prítok vody do nádrže - môže byť umiestnený na stranu, tak aby bolo možné vyvŕtať dieru otvor s priemerom 110 mm, nasadiť tesnenie a dopojiť prívodne potrubie.

NÁDRŽ V ZIME

Na zimu nádrž vyprázdnime a zakryjeme poklopom.

ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY

Ak budete zbierať dažďovú vodu z viacerých odkvapov , je potrebné spojiť prítokové potrubia do jedného ktoré napojíme na zachytávač . 
Zo zachytávača vedieme potrubie priamo do zbernej nádoby.

INŠTALÁCIA ZACHYTAVAČA

Pri väčších plochách odporúčame inštaláciu na viac komôr alebo viac zachytávačov. Kanalety odporúčame nahradiť zachytávačmi piesku.

POJAZDNÝ POKOP

Pokiaľ chceme aby bol poklop pojazdný pre osobné aj nákladne auta je potrebne použiť liatinový poklop. Liatinový poklop má nosnosť až do 40 t.

AKO ZABAEZPEČÍME OTVÁRANIE PRE DEŤMI?

Poklop sa k nadstavcu prichytáva pomocou dvoch skrutiek, ktoré chránia pred pádom deti.
Skrutky je možné povoliť iba kľúčom.

KOĽKO ŠÁCHT POTREBUJETE?

Potrebujete toľko šácht, koľko máte dažďových zvodov (odkvapov). V našej ponuke nájdete kanalizačnévodomerné a prečerpávacie šachty.

ÚČEL KANALETY

Kanál môže slúžiť na usmernenie toku dažďovej vody.

ČO JE TLAKOVÝ SPÍNAČ?

Tlakový spínač ma za úlohu zabezpečiť stály tlak vždy, keď otvoríte kohútik.

ČO ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL?

Prepína elektromagnetické ventily medzi zdrojom vody obecnej a dažďovej vody do domácej siete podľa potreby (napr. v prípade nedostatku vody vo WC nádržiach), s prioritou dažďovej vody.

ZÁRUKA

Záruka na čerpadlo po dobu 2 rokov. Grundfos autorizovaný servis je aj na Slovensku.

DOMÁCI KOMPLET GRUNDFOS

Čerpadlo je ponorné a vodou chladené.

NAPLNTE 50 L NÁDRŽ

Potrebujete 50 L nádrž ako prečerpávaciu nádobu do ktorej bude privedená obecná voda, než dôjde do domácej siete. 
Je zakázané napájať verejné siete priamo do čerpadla.

VÝŠKA HLADINY

Výšku hladiny určujeme nastavením plavákov v nádrži. Ak voda klesne pod určenú výšku, plavák vyšle signál, že je voda v nádrži vyčerpaná a prepne na verejný vodovod.

AKÚ VEĽKOSŤ VSAKOVACEJ ŠACHTY POTREBUJEME NAPR. PRE 5000 L NÁDRŽ?

Pre nádrže L 5000 je vhodná veľkosť 1000 x 2000 mm.

ČO OBSHUJE ZÁHRADY PROFI KOMPLET?

Komplet tiež obsahuje záhradnú šachtu Gardena, v ktorej je miesto na záhradnú hadicu.

ČERPADLO

Čerpadlo je ponorné a chladené vodou.

ZÁRUKA NA PROFI ZÁHRADNÝ KOMPLET

Záruka je 2 roky.

AKÁ JE VÝHODA TELESKOPICKÉHO NADSTAVCA?

Otáčaním si nastavíme potrebnú výšku nadstavca, nakoľko steny sú vyformovane do závitu . Na teleskopický nadstavec sa , umiestni plastový poklop do nosnosti 200 kg. Poklop je pripevnený k nadstavcu pomocou skrutiek.

KOĽKO NADSTAVCOV MÔŽE BYŤ NA NÁDRŽI?

Štandardne je na nádrži umiestnený iba jeden nadstavec, za predpokladu, že je nádrž uložená v štandardnej hĺbke a výška násypu je do 50 cm zeminy. Ak je nádrž uložená hlbšie, umiestnite šachtu priemeru 800 mm na úroveň, ktorá nám umožňuje prístup k revíznemu otvoru.

AKÉ SÚ HODNOTY PARAMETROV ODPADOVÝCH VÔD ECO 6

Parametre očakávaná hodnota v mg/l. Zákonný limit v mg./l.
BPK 5 25 30
KPK 130 150
NH4-N < 5 10
TOC 15 - 30 30
Usedljive snovitd> < 0,3 0,3

Čistá voda z ECO 6: 
Zaručená čistota vody je v priemere 30 mg/l a max. 70 mg/l

AKO FUNGUJE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD ECO 6?

ROTO EKO 6 domová čistiareň je zariadenie na čistenie odpadových vôd. Skladá sa z polyetylénovej nádrže ktorá je odliata v jednom kuse a elektronického riadiaceho mechanizmu. Vnútorný priestor nádrže, je technológiou rozdelený do troch hlavných komôr. Do prvej komory priteká odpadová voda, v strednej časti sú na dne umiestnené prevzdušňovacie elementy a z poslednej časti vyteká číra voda bez zápachu, ktorá je vhodná na technické účely. Táto čistiareň odpadových vôd obsahuje potrubie, ktoré prípadné usadeniny prečerpáva z poslednej časti opäť na začiatok procesu. V hornej časti čistiarne má veko pod ktorým je umiestnený elektronicky riadený kompresor.

CERTIFIKÁTY

ECO 6 ČOV má označenie CE a spĺňa všetky kritériá platných environmentálnych požiadaviek právnych predpisov EÚ.

ECO 6 BEŽÍ HLADKO, A TO AJ V ZIME.

ECO 6 je odolný voči všetkým poveternostným vplyvom, jeho technológia beží hladko, bez ohľadu na ročné obdobie. Vnútorná teplota úpravne vody sa pohybuje medzi 5 a 20 ◦ C.

ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD ECO 6, SPĹŇA KRITÉRIÁ OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA?

ECO ČOV 6 spĺňa kritériá životného prostredia a je prispôsobená potrebám náročných užívateľov, ako je spoľahlivosť, ekonomická prevádzka, nehlučný chod a jednoduché použitie.

AKÉ SÚ VÝHODY ČISTIARNE ECO 6?

 • je spoľahlivá a má dlhú životnosť
 • nepôsobí rušivo na okolie , nespôsobuje hluk a zápach
 • hospodárne a efektívne fungovanie
 • riadenie je jednoduché a spoľahlivé
 • unikátna technológia umožňuje vysoký stupeň spoľahlivosti
 • vyčistenú vodu môžete ďalej využívať
 • je navrhnutá tak , aby zvládla aj kritickú záťaž
 • kopíruje tisícročné prírodné procesy

AKÝ JE PROCES ČISTENIA ECO 6?

Sedimentačno - selekčná zóna SS
SS zóna je prítoková časť ČOV, do ktorej pritekajú splašky z domácnosti, cirkulujú v nej a rozkladajú sa na biologický rozložiteľné. Splašky zmiešané s aktivovaným kalom privedeným do SS zóny klesajú ku dnu ČOV a cez otvor pri dne prúdia.
Aeračno – Aktivačná zóna AA
Do AA zóny vháňa dúchadlo vzduch. Ten prúdi cez prevzdušňovacie elementy ktoré sú inštalované na dne ČOV a v malých bublinkách stúpajú ku hladine. Počas cesty nahor okysličujú zónu s baktériami. Tu dochádza k samotnému biologickému procesu – čisteniu. Baktérie majú dostatok kyslíka a požierajú odpad. Baktérie odpad biologický rozložia, presne tak ako sa to deje každodenne v prírode.
Separačná zóna S 
Z AA zóny prechádza kalová zmes do separačnej, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej od kalovej zmesi. Kal klesá ku dnu, odkiaľ je potrubím prečerpaný na začiatok procesu. Vyčistená voda odteká potrubím do prírody.

MUSÍME PRIDAŤ BAKTÉRIE ČOV ECO 6?

Baktérie nie je potrebné pridávať, vytvoria sa samotným používaním . Musíme zabezpečiť dostatočný prítok odpadovej vody.

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie.
Potrebujete poradiť pri výbere?
Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe